Committees

Local organizing committee

Chief secretary

  • Kostas Prouskas

National advisory committee

  • Thomas Bakas (Ioannina)
  • Pantelis Kelires (Cyprus)
  • Stella Kennou (Patras)
  • Stergios Logothetidis (Thessaloniki)
  • Dimitris Niarchos (Athens)
  • Costas Soukoulis (Crete)
  • Nikos Stefanou (Athens)

Announcements

Invited speakers